Các em học sinh lớp 2 được học tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề trong đời sống hàng ngày với các kiến thức ở mức độ nền tảng, đơn giản. Để con nâng cao trình độ và ôn tập tiếng Anh lớp 2, bố mẹ có thể kết hợp thêm các chương trình học hoặc cho trẻ ôn tiếng Anh ngay tại nhà hoặc luyện thi violympic tiếng Anh lớp 2. Bố mẹ nên giúp con ôn tập bài và mở rộng kiến thức dựa trên đề cương học trên lớp. Step Up tổng hợp đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 2, từ đó, giúp các con học hiệu quả và ôn tập các kiến thức tiếng Anh trên lớp dễ dàng hơn.

ôn tập tiếng Anh lớp 2 kỳ 1

Chương trình tiếng Anh lớp 2 tại trường giới thiệu cho trẻ những kiến thức cơ bản thông qua các bài học theo chủ đề, các từ vựng, ngữ pháp ở mức độ nền tảng và đơn giản. Các bài học trên lớp sẽ được chia thành 26 Unit và 5 bài ôn tập, mỗi 1 Unit chia thành 2 Lesson. Mỗi bài học dựa trên 1 âm tiết chính khác nhau và các bé sẽ học từ vựng tiếng Anh thuộc những chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Để ôn tiếng Anh lớp 2 tốt nhất, bố mẹ có thể tham khảo những mẫu ôn thi tiếng Anh lớp 2 dưới đây:

Ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1

Đối với việc ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1, các bé bước đầu đã có nhận thức đơn giản nhất về tiếng Anh, làm quen, các bé được khám phá và trải nghiệm để hình thành kỹ năng tiếng Anh theo các ngữ cảnh phù hợp. Các bé đã có thể trả lời 1 số câu hỏi đơn giản bằng một hoặc hai từ trong những ngữ cảnh cụ thể và quen thuộc. Hoặc Nhận biết và gọi tên được 1 số từ vựng, đọc tên các số từ 1 đến 15 và có thể dùng các số đếm này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn giản. Những mẫu ôn thi tiếng Anh lớp 2 rất đa dạng, giúp các em có thể học từ vựng, cấu trúc câu, luyện nghe và cả phát âm tiếng Anh.

1.1. Mẫu bài tập ôn tập ngữ pháp tiếng Anh ngữ pháp

Dạng 1: Chọn các từ vựng để điền vào chỗ trống hợp lý

Uncle, family,  eight, daughter, sister, grandma

Father, nine, mother, Table, eggs, map.

Ruler, pink, yellow, old, grandpa, aunt

1, ……………Gia đình              5,……………….bố

2, …………… anh, em trai        6,………………bà

3, ……………. cháu                   7,……………….mẹ

4, ……………. Cô, dì                8,…………………chú

Đáp án: 1, Family. 2, Brother. 3, daughter. 4, Aunt. 5, Father. 6, Grandma. 7, Mother. 8, Uncle

Dạng 2: Hoàn thành các câu sau.

 1. Nam: What is your name? 

Hoa: My n….me is …………………

 1. Phong: Who is this? 

Thanh: This is ….y mo…her. This is my fath..r.

 1. Nhi: What is this? 

Trang: This is my p…n

Đáp án: 1. Nam: What is your name? 

Hoa: My name is Hoa

 1. Phong: Who is this? 

Thanh: This is my mother. This is my father.

 1. Nhi: What is this? 

Trang: This is my pen

Dạng 3: Nghe đoạn hội thoại sau và điền vào chỗ trống

Luyện nghe tiếng Anh là một trong những kỹ năng quan trọng cho các em học sinh lớp 2 khi ôn tiếng Anh lớp 2. Với những bài nghe đơn giản, câu thoại ngắn sẽ giúp các em có hứng thú và dễ dàng làm quen với các tình huống trong bài. 

 1. A. …… at the train, Rosy.
 2. A train? Oh, Billy!
 3. A. They’re my school things. Look, what’s this?
 4. It’s a ………
 5. A. And what’s this?
 6. It’s an ……..
 7. A. Can I have my school things, please?
 8. OK, here you are … Your pencil, pen, and eraser.

link nghe

ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Dạng 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng việt

 1. This/ mother: This is my mother : (Đây là mẹ của em)
 2. This/ father ……………………………………………………………………………………..
 3. This/ brother ……………………………………………………………………………………..
 4. This/family ……………………………………………………………………………………..

Dạng 5: Chọn đáp án đúng

    1. What is your name?

  A.I’m fine, thanks            B. My name’s Mai C. Thank you

  2. How are you?

  A. I’m fine,thanks              B. yes, please.       C. I’m eight years old

  3. What is this?

  A. It’s a pen                      B. It’s yellow     C. This is my friend

  4. What is this?

  A. It’s my ruler                    B. I’m fine           C. No, it is not

  5. What color is this?

 A .Thank you                      B. It’s green           C. It’s a table.

  6. What color is this?

  A. It’s red                            B. My name’s Trang C. It’s ruler

Đáp án: 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 6.A

1.2. Mẫu bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 2 về từ vựng

Dạng 1. Nghe và nối.

Link nghe click vào để nghe

ôn tập tiếng Anh lớp 2 tại nhà

Script:

pen: bút bi

eraser: cục tẩy

pencil: bút chì

book: sách

Dạng 2: Chọn từ tương ứng với hình ảnh

từ vựng tiếng Anh lớp 2

    dress       grapes boy       cook flower

1,…………… 2, ………… 3, ……………… 4, ………… 5………………

đề cương ôn tâp tiếng Anh lớp 2

Dạng 3. Viết lại từ cho đúng

ôn thi violympic tiếng Anh lớp 2

2. Ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 2 tập trung chủ yếu vào kỹ năng viết tiếng Anh, giúp các em có thể nhận biết từ vựng tiếng Anh lớp 2, cấu trúc câu, Các bé có thể nói 1 hoặc 2 từ khi trả lời các câu hỏi đơn giản. Nhận biết các số từ 1 – 20 và có thể dùng các số đếm này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn giản. Có thể dán nhãn được các đồ vật/ sự vật trong chủ đề đã học. Từ đó sẽ có nền tảng tiếng Anh cơ bản tốt, giúp các em ôn thi tiếng Anh lớp 2 hiệu quả, học sinh làm bài kiểm tra, bài thi học kì 2 đạt điểm số cao.

2.1. Mẫu bài tập ôn tập  về ngữ pháp

Dạng 1: Hoàn thành các câu sau

luyện thi violympic tiếng Anh lớp 2

Đáp án:

 1. I like chicken
 2. I like chips
 3. Clean your teeth, please
 4. Wash your hand

Dạng 2. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 

 1. this/ What/ is/?
 2. is/ that/ What/?
 3. is/ that/ a/ ruler/.
 4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?
 5. Yes,/ is/ it/ ./ 
 6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?
 7. / book/ Is/ it/ a?

Đáp án:

 1. What is this?
 2. What is that?
 3. That is a ruler
 4. Is it a pencil case
 5. Yes it is
 6. Is this an umbrella
 7. Is it a book?

Dạng 3: Chọn “is or are”.

 1. There ………. a lorry. 5. There ………. four cars.
 2. There ………. a supermarket. 6. There ………. a park.
 3. There ………. three lorries. 7. There ………. a holise.
 4. There ………. a helicopter. 8. There ………. six children in the park.

Đáp án:

 1. is     5. are
 2. is     6. is
 3. are   7. is
 4. is      8. are

Dạng 4: Nhìn vào menu và trả lời câu hỏi.

ôn thi tiếng Anh lớp 2 cho bé

+ What do you like? => I like eggs and …

Hướng dẫn:

+ What do you like? => I like fish and rice.

Đáp án:

 1. b
 2. c
 3. a

Dạng 5: Nghe và đọc

Link nghe

Đây là phần ôn tập tiếng Anh lớp 2 giúp cho các em có thể học từ vựng tiếng Anh thông qua hình ảnh cũng như được chỉnh sửa phần phát âm, ngữ điệu khi đọc các từ vựng và các câu ngắn. Với cách ôn tiếng Anh lớp 2 này sẽ giúp các em học được cách phát âm và những từ vựng tiếng Anh cơ bản một cách nhanh chóng. 

ôn tiếng Anh lớp 2

She’s a firefighter.

He’s a student.

Is she a teacher? => No, she isn’t.

Is he a teacher? => Yes, he is.

Dạng 6. Nhìn tranh và viết thành câu hoàn chính

cookies/ a drink/ a sandwich/ a banana

Ví dụ tranh 1:  I don’t have a drink.

ôn thi tiếng Anh lớp 2 học cuối kỳ

Đáp án:

 1. I have a bread
 2. I have cookies
 3. I don’t have a sandwich
 4. I have a banana

2.2. Mẫu bài tập ôn tập tiếng Anh về từ vựng

Dạng 1: Nghe từ và ghi nghĩa tương ứng

tiếng Anh lớp 2 ôn tập

Dạng 2. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh. 

Đáp án:

 1. sing
 2. chips
 3. grapes
 4. clean

Dạng 3. Khoanh tròn từ khác loại. 

1. Chips Chicken Rain
2. mother dress father
3. ball bread chocolate
4. grapes sing read

Đáp án:

 1. Rain
 2. dress
 3. ball
 4. grapes

Dạng 4. Nối tranh với từ tương ứng

tiếng Anh lớp 2

Trên đây Step Up đã cung cấp cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh về những mâu bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Hi vọng rằng với bài viết này cha mẹ có thể hình dung một cách rõ ràng hơn về kiến thức trên lớp của các bé cũng như lựa chọn những mẫu bài tập phù hợp giúp các em có đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 2 đầy đủ và học tập đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, để giúp bé thu nạp từ vựng tiếng Anh phù hợp với độ tuổi và kiến thức trên trường lớp,các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu và tham khảo các loại sách học từ vựng dành cho trẻ , cho các em học trên các web học từ vựng tiếng Anh online tại nhà hoặc luyện thi violympic tiếng Anh lớp 2. Step Up chúc các bé học tiếng Anh hiệu quả!